Znajdziesz nas na:


logoUtworzony w 1993 roku w celu ochrony kompleksu torfowisk niskich, obszarów lęgowych ptaków oraz ze względu na znaczenie rzeki Biebrzy dla ryb. Jest to największy park narodowy w Polsce o powierzchni 59 223 ha, zaś sama powierzchnia Bagien Biebrzańskich zajmuje obszar ponad 90 tys. ha!a9Tereny bagienne, z wykształconymi w wielu miejscach torfowiskami niskimi, są miejscem wielu gatunków roślin, w tym takich reliktów glacjalnych jak bagno zwyczajne, brzoza niska, wierzba lapońska czy wełnianeczka alpejska.

Zwiedzanie doliny Biebrzy polecamy szczególnie miłośnikom ptactwa, gdyż tutejsze tereny są bardzo ważnym terenem gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Zanotowano tu ponad 270 gatunków ptaków, m.in.: wodniczka, cietrzew, dubelt i orlik grubodzioby.

Równie godne uwagi są występujące tu ssaki: rysie, wilki, bobry i wilki. Biebrzańskie Bagna są też największą ostoją łosia w Polsce, więc przy odrobinie uwagi i szczęścia możemy na żywo zobaczyć „króla bagien”.

Bagna Biebrzańskie są najcenniejszym terenem bagienno-torfowiskowym w Europie. To także najważniejszy w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej obszar lęgowy ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Jest on przewidziany do wpisania na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.
 
 
a10

Szczególnie polecamy zwiedzanie obwodu ochronnego Grzędy oraz rezerwatu Czerwone Bagno widokowych.

Siedziba BPN znajduje się w miejscowości Osowiec-Twierdza.
( kładka o długości 800 metrów). Na terenie parku znajduje się także kilka wież

U nas do nabycia bilety wstępu do Parku a także pozwolenia wędkarskie.